A marosvásárhelyi Teleki Téka

A Teleki–Bolyai Könyvtár vagy közismert nevén a Teleki Téka Erdély és Magyarország első közkönyvtára, amely 1802-től működik a mai napig. A budapesti Országos Széchenyi Könyvtár ugyanis csak 1803-ban nyílt meg. A Teleki Téka Marosvásárhely egyik legjelentősebb kulturális öröksége. Előkelő helyet foglal el a Maros megyei látnivalók között: egy élő könyvtár 250 ezer darabos gyűjteménnyel, könyvmúzeum az egykori főúri palotában, olvasóteremmel, állandó és időszakos kiállításokkal, tematikus rendezvényekkel, felbecsülhetetlen értékű gyűjteménnyel és magas színvonalú szakmai műhelyekkel. Ha Marosvásárhelyen jársz, ne hagyd ki a meglátogatását!

A könyvtárat 1802-ben alapította Erdély akkori kancellárja, gróf Teleki Sámuel, aki vagyona nagy részét több mint 40 000 kötet megvásárlására fordította. A könyvek legnagyobb része latin, görög, német, francia és magyar nyelvű. Az alapító huszonöt európai városból vásárolt könyveket hat évtized alatt, beszerezte a kor alapvető tudományos műveit, de nemcsak: több ősnyomtatványt, kéziratot és könyvritkaságot is. Hatalmas bibliagyűjteményt is létrehozott, amelyben megtalálhatók a híres európai nyomdák reprezentatív héber, latin, görög és nemzeti nyelvű kiadásai, valamint az összes jelentős magyar és román szentírásfordítás is.

A Teleki Téka legrégebbi kézirata a Koncz-kódex, mely a 14. században pergamenlapokra másolt latin nyelvű biblia. Lapszélein 55 szót tartalmazó magyar nyelvű bejegyzés van: a Marosvásárhelyi Sorok és Glosszák néven ismert hatodik magyar nyelvemlék a 15. század első negyedéből származik. A gyűjtemény legrégebbi ősnyomtatványa Galeotto Marzio olasz humanista, Mátyás király udvari orvosa 1475 körül Bolognában nyomtatott könyve. Néhány éve került elő a Teleki Téka töredékgyűjteményéből a legelső erdélyi nyomtatvány is, egy öröknaptárat és imádságokat tartalmazó, 1525-ben készült irat.

A másfélezer régi, 1711 előtti magyar könyv között unikumként tartják számon Apáczai Csere János Magyar logikátskáját, amely az első, magyar nyelven írt logika tankönyv egyetlen ismert példánya. Teleki Sámuel fiatalon elhunyt fiának, Teleki Domokosnak az életműve, jegyzetei, kéziratai és ásványgyűjteménye is itt kapott helyet. Ugyanakkor a Teleki Tékában található az alapító feleségének, iktári Bethlen Zsuzsannának kétezer kötetes magyar nyelvű gyűjteménye is, amely az egyetlen 18. századi erdélyi arisztokrata asszonykönyvtár, amely teljes egészében fennmaradt.

Teleki a könyvtárát az évek során többször költöztette a háborús időszakokban, míg végül a gyűjteményt 1797 áprilisában Marosvásárhelyre menekítette. A könyvtár a Wesselényi-házban kapott végül helyet, amelyet felesége, iktári Bethlen Zsuzsanna örökölt nagynénjétől, báró Wesselényi Katától. A 17. századbeli L alakú épületet Teleki 1799–1802 között kibővítette, és a megnyitás előtt, 1802 őszén személyesen irányította a könyvek elrendezését. Ő alkalmazta az első marosvásárhelyi könyvtárost, Szász Józsefet, aki korszerű katalógusrendszert állított föl. Teleki végrendeletében gondoskodott gyűjteményéről, amelyet hitbizományként örököseire hagyott, kötelezve őket a könyvtár továbbműködtetésére.

A második világháborút követő években a Teleki Könyvtár állami kezelésbe került. 1955-ben a Téka épületébe költözött a marosvásárhelyi Református Kollégium Nagykönyvtára (Bolyai Könyvtár), majd 1962-ben Teleki–Bolyai Könyvtár néven a két gyűjteményt egyesítették. Ugyancsak a Teleki Tékába kerültek más közgyűjtemények is: a feloszlatott mikházi ferences kolostor, az egykori székelykeresztúri Unitárius Gimnázium, a máramarosszigeti Református Kollégium, illetve a marosvásárhelyi Katolikus Főgimnázium könyvtárai.

A Teleki Téka mostani intézményi stratégiája a könyvtár emlékezési hely-szerepén alapszik, céljuk, hogy az erdélyi könyvtár hatalmas szimbolikus ereje hozzájárulhasson a régió magyarságának itthon maradásához, egy értő és értető közösség kialakulásához és megerősítéséhez. Ezt a közösségépítő és fejlesztő szerepet vállalják fel gyerekeknek és felnőtteknek szóló előadásaikkal, foglalkozásaikkal, rendezvényeik és szakmai konferenciáik révén. Idén a Teleki Sámuel emlékévhez kapcsolódva minikiállítás-sorozattal várják a látogatókat. A szeptemberig havonta váltakozó tematikával jelentkező kiállítások a könyvtár nagytermében kapnak helyet. Céljuk bemutatni a nagyközönségnek az embert, aki a könyvek, a könytár mögött áll.

Tégy virtuális sétát a Teleki Tékában! A könyvek palotáját bejárhatod a Visitmures.com oldalon. 

Add a Comment